header banner
Default

BLOX | Nieuws: Waarom blijven Bitcoin-whales bestaan terwijl Ethereum-whales worden gedumpt?


In een recentelijk ontrafelde dynamiek tussen de grootste houders – de ‘whales’ – van Ethereum (ETH) en Bitcoin (BTC), onthult de on-chain data een opvallend contrasterend gedrag tussen deze twee groepen. Terwijl Bitcoin-whales vrij standvastig blijven en hun accumulatiepatroon behouden, hebben Ethereum-whales een aanzienlijke hoeveelheid van hun bezit afgeschud, wat een paar opgetrokken wenkbrauwen en boeiende speculaties teweegbrengt in de crypto-community. Hieronder duiken we dieper in de patronen en cijfers van deze cryptogiganten.

Omvangrijke verkopen door Ethereum-whales

VIDEO: Chinese Whales Dumping Bitcoin on Video
Neon

Ethereum-whales, gedefinieerd als entiteiten met een saldo van ten minste 1.000 ETH, hebben sinds 2020 een constante neerwaartse trend in hun holdings laten zien. Dat blijkt uit een post van James V. Straten op X. Een imposante 12 miljoen ETH is in het afgelopen jaar van de hand gedaan, met een waarde die zweeft rond een adembenemende $18,9 miljard. Hoewel er een tijdelijke opwaartse hobbel op de weg is geweest tijdens de dieptepunten van de berenmarkt, is de algehele trend nog steeds ferm in de richting van de verkoop gezwenkt. Het toont een interessante verschuiving in het sentiment of strategie van deze zware houders, zonder duidelijke tekenen van een op handen zijnde ommekeer.

The stark contrast between #Bitcoin and #Ethereum whales.

ETH Whales: 1k ETH or greater, all in a massive downtrend. In the space of a year, we've seen 12M ETH offloaded, since 2020, its 20M ETH. #BTC Whales: 1K BTC or greater, all in an aggregate uptrend to flat.… pic.twitter.com/khc5njEbDp

— James V. Straten (@jimmyvs24) October 10, 2023

Bitcoin-whales blijven consistent

VIDEO: THIS EXPERT BITCOIN WHALE JUST SOLD $240,000,000 [What it means...]
Satoshi Stacker

Aan de andere kant van het spectrum hebben Bitcoin-whales, zelfs te midden van enkele aanzienlijke marktfluctuaties, een zekere consistentie in hun holdings behouden, zo valt te lezen op NewsBTC. Ondanks enkele tijdelijke verkopen tijdens bull-runs of marktinstabiliteit – zoals zichtbaar was rond de FTX-crash in november 2022 – zijn de Bitcoin-whales over het algemeen trouw gebleven aan een patroon van accumulatie. In tegenstelling tot hun Ethereum-tegenhangers, hebben deze zware houders in de loop der jaren een stabiele of opwaartse trend in hun bezit laten zien.

Prijsimplicaties voor Ethereum?

VIDEO: Must Know Data: Bitcoin WHALES continue to SELL!
Cheeky Crypto

Ethereum heeft recentelijk enkele verliezen genoteerd, waarbij de munt dezelfde dieptepunten test als die in augustus. De uittocht van whales suggereert dat er een zekere mate van vertrouwensverlies zou kunnen zijn of dat deze grootspelers kansen in andere markten of munten zien. Hoewel het prijsverband niet direct is, is de verminderde vraag vanuit deze grote spelers ongetwijfeld een element om in de gaten te houden bij het observeren van toekomstige prijsbewegingen en marktdynamiek.

Conclusie

VIDEO: HOW TO FIND & TRACK CRYPTO WHALES YOURSELF! 🐳
Crypto Mason 2

De verschuivingen in het houdgedrag van Ethereum- en Bitcoin-whales presenteren een boeiende vertelling over de variërende strategieën en mogelijk uiteenlopende vertrouwensniveaus in deze twee prominente cryptocurrencies. De precieze motivatie achter deze dynamieken blijft weliswaar enigszins cryptisch. Zullen de Ethereum-whales hun strategie wijzigen en beginnen met het weer opbouwen van hun posities? Of zullen zij hun pad van verkoop onverminderd voortzetten? Alleen de tijd zal het leren en in de tussentijd blijven we de bewegingen en patronen van deze cryptogiganten nauwlettend in de gaten houden.

Stem jij BLOX naar de top? Laat je horen en maak kans op een prijs!

VIDEO: Bitcoin KNALT t.o.v. Goud en aandelen | Klanten FTX tóch geld terug? | Crypto nieuws vandaag | #985
BLOX

Geniet jij dagelijks van BLOX? Laat dan van je horen! BLOX is namelijk maar liefst twee keer genomineerd voor Website van het jaar in de categorieën ‘Financieel’ en ‘Financiële apps’! En om deze prijzen daadwerkelijk in de wacht te slepen, hebben wij jouw stem dubbel nodig. Stem dus snel op zowel de site als op onze app en maak ook nog eens kans op toffe prijzen! Stemmen kan tot en met 20 oktober. Kunnen we rekenen op jouw support?

Sources


Article information

Author: Latasha Austin

Last Updated: 1699348562

Views: 645

Rating: 4 / 5 (85 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Latasha Austin

Birthday: 2005-08-14

Address: 152 Abigail Bypass, Lake Adamburgh, AK 49163

Phone: +4173209897161566

Job: Pilot

Hobby: Playing Chess, Cycling, Table Tennis, Origami, Cycling, Playing Guitar, Sailing

Introduction: My name is Latasha Austin, I am a artistic, honest, valuable, fearless, unyielding, Gifted, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.