header banner
Default

Waarom stijgt Crypto en daalt de dollar?


De United States Dollar Index (DXY) fungeert vaak als een indicatie voor de gezondheid van de Amerikaanse economie. Na de sterke stijging in 2014, volgde een correctie in de DXY. Op basis van de huidige markttrends en indicatoren zou een vergelijkbare correctie in de nabije toekomst aannemelijk zijn. Interessant is dat de cryptocurrency markt vaak een tegengestelde beweging laat zien ten opzichte van deze index. Dit wijst op de mogelijkheid van een opkomende bullrun in de cryptocurrency sector.

Wat is de DXY?

De DXY, ofwel de United States Dollar Index, meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van zes andere belangrijke wereldvaluta’s. Het fungeert als een barometer voor de kracht van de Amerikaanse dollar in de internationale markt. Er bestaat een omgekeerde correlatie tussen de DXY en de cryptomarkt: als de DXY stijgt, neigt de waarde van cryptocurrencies te dalen en vice versa.

TheCryptoMann, een analist, heeft opmerkelijke ontwikkelingen waargenomen en deze gedeeld op X, het platform dat voorheen bekend stond als Twitter. Volgens zijn analyse zou de DXY op het punt staan om de 12de opeenvolgende groene candle te vormen. Een dergelijke trend is slechts één keer eerder waargenomen, namelijk in 2014. In dat jaar daalde de DXY met 8%, terwijl de crypto markt met meer dan 50% steeg. Als deze historische beweging zich herhaalt in dezelfde verhouding, zou de totale waarde van de cryptomarkt kunnen uitkomen op 1,5 biljoen.

Sinds de oprichting van Bitcoin (BTC) wordt het beschouwd als een superieur alternatief voor traditionele fiatvaluta’s zoals de Amerikaanse dollar. Deze visie verklaart de waargenomen omgekeerde correlatie: wanneer grote fiatvaluta’s in waarde afnemen, zoeken beleggers vaak hun toevlucht in alternatieve waardeopslagmethoden zoals cryptocurrencies.

Amerika en een mogelijke crisis

Amerika gaat door een periode van economische onzekerheid. Ondanks dat een volledige economische crisis op dit moment uitblijft, kan een afname in de waarde van de DXY een voorbode hiervan zijn. Uit een recent rapport van de Congressional Budget Office (CBO) van de VS blijkt dat het verwachte begrotingstekort van het land voor 2023 oploopt tot 1,7 biljoen dollar, wat 13% meer is dan oorspronkelijk geschat. Na 2023 wordt verwacht dat het tekort zal variëren tussen 1,6 en 1,8 biljoen dollar per jaar, met een verwachte piek van 2,9 biljoen in 2033.

De stijgende begrotingstekorten kunnen in het voordeel van Bitcoin werken. Gezien de toenemende staatsschulden en mogelijke renteverlagingen, kunnen beleggers alternatieve investeringsopties zoals Bitcoin overwegen vanwege de beperkte voorraad en de waardevastheid ervan.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Larry Jones

Last Updated: 1697945042

Views: 1019

Rating: 4.6 / 5 (120 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Larry Jones

Birthday: 1958-01-01

Address: 249 Ramirez Hollow, Mcdanieltown, WY 67992

Phone: +4164478989372874

Job: Cryptocurrency Analyst

Hobby: Magic Tricks, Hiking, Lock Picking, Reading, Hiking, Table Tennis, Cross-Stitching

Introduction: My name is Larry Jones, I am a rich, venturesome, Adventurous, irreplaceable, rare, steadfast, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.