header banner
Default

Arthur Hayes erklärt, dass BlackRock die Fähigkeit hat, bitcoin grundlegend zu verändern


Arthur Hayes, de voormalig CEO en medeoprichter van BitMEX, waarschuwt voor een toekomst waarin BlackRock's entree bitcoin op fundamenteel niveau kan veranderen. In een nieuw interview met Tom Bilyeu erkent Hayes dat de komst van een Spot Bitcoin ETF van BlackRock voordelen heeft voor bitcoin, maar ziet hij ook grote gevaren.

Volgens Hayes kan de komst van een Spot Bitcoin ETF de traditionele financiële wereld veel teveel invloed geven op de industrie.

Het einde van bitcoin?

VIDEO: "Bitcoin Will 36X At LEAST, Here's Why" Arthur Hayes Crypto 2024 Prediction
Jamie Tree

Zou de komst van BlackRock het einde zijn van bitcoin zoals wij dat kennen? Daar lijkt Arthur Hayes op te speculeren. In het interview met Impact Theory geeft Hayes aan dat een groot deel van de bitcoin in handen van traditionele financiële instellingen bijvoorbeeld ten koste kan gaan van de privacy op bitcoin.

Al is bitcoin natuurlijk nooit een munt geweest waar privacy het hoogste goed was. Privacy is zelfs op de blockchain van bitcoin lastig om te krijgen. Zeker als je op een punt komt dat je bitcoin moet omwisselen voor fiatgeld, dan moet je ergens door de KYC-poorten van de traditionele financiële wereld.

Het kan ook zijn dat BlackRock steun zal geven aan bepaalde 'verbeteringen' voor het protocol, die afbreuk doen aan bepaalde waarden van bitcoin, zo vertelt Hayes.

Aan de andere kant zou je juist verwachten dat BlackRock dat niet doet en dat de vermogensbeheerder er alles aan zal doen om bitcoin zo te houden als het nu is. In de huidige vorm is het immers waardevol. Voer je teveel veranderingen door? Dan kan die waarde zomaar wegvallen.

Wachten op de Spot Bitcoin ETF

VIDEO: Arthur Hayes exposes Larry Fink and Blackrock's plan for Bitcoin and Crypto
Adam Shelton

Vooralsnog is het echter wachten, wachten en nog eens wachten op de Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten. Tot nu toe heeft de Amerikaanse financiële toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC) iedere aanvraag voor een Spot Bitcoin ETF afgewezen of ervoor gekozen om hun beslissing uit te stellen tot een volgende deadline.

De kans is echter groot dat we begin 2024 uitsluitsel krijgen over de ETF-aanvraag van BlackRock. Het zou zomaar kunnen dat we voor de halving van komend jaar de eerste Amerikaanse Spot Bitcoin ETF op de markt mogen verwelkomen.

Die combinatie van ontwikkelingen zou weleens voor een hele mooie bullrun kunnen zorgen in 2024.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Abigail Terry

Last Updated: 1698397082

Views: 790

Rating: 5 / 5 (46 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Abigail Terry

Birthday: 1928-09-26

Address: 518 Sabrina Brook Suite 743, Curtishaven, OR 01760

Phone: +3580556345194293

Job: Bioinformatician

Hobby: Bowling, Skydiving, Running, Playing Piano, Hiking, Beekeeping, Origami

Introduction: My name is Abigail Terry, I am a apt, cherished, unwavering, fearless, priceless, bold, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.