header banner
Default

Cardano balinaları 313 milyar ADA taşıyordu


Table of Contents

Cardano ağındaki memecoin'ler popülaritesini korumaya devam ederken; ağda önemli düzeyde balina aktivitesi yaşanıyor.

Cardano balinaları 313 milyar ADA taşıdı

Cardano'nun son günlerdeki iyi performansının bir göstergesi olarak balinalar, 313 milyar ADA token'ı taşındı. Bu durum, önemli piyasa faaliyetini vurgulayan büyük işlemlerde şaşırtıcı bir hareketi ifade ediyor.

Bu büyük ölçekli işlemlerin toplam hacmi, 70.000'i aştı.Yüz bin doları aşan işlemlerle tanımlanan büyük işlem hacmi, ağdaki balina faaliyetinin önemli bir göstergesi. Bu tür önemli hareketler, ADA token fiyatını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Bununla birlikte, hacimdeki büyük artışa rağmen, ADA'nın fiyatı son yedi gün içinde yaklaşık yüzde 4'lük bir dalgalanma ile oldukça nötr bir performans gösterdi.

ADA'nın önemli hacimdeki hareketine rağmen fiyat hareketinin olmaması, balinaların ellerindeki varlıkların farkına vardığını gösteriyor olabilir. Balinalar, ADA token'larını başka adreslere taşıyor ya da başka varlıklara dönüştürüyor olabilir. Alım baskısı satış baskısını dengelediğinden, bu tür bir faaliyet genellikle fiyat istikrarını sağlayabilir. Bununla birlikte, balinaların varlıklarını satma niyeti olmadan basitçe transfer ediyor olmaları da mümkün.

Balinalar, gelecekteki işlemler için hazırlık yapıyor, portföylerini birden fazla adreste çeşitlendiriyor ya da varlıklarını güvence altına alıyor olabilir. Daha fazla bilgi olmadan, bu büyük işlemlerin ardındaki kesin niyetleri belirlemek oldukça zor. Bu yüksek değerli işlemler, büyük yatırımcıların Cardano ağının potansiyeline duydukları güveni belirtiyor. Bazı eleştirilere rağmen, Cardano'nun performansı ve balinalar tarafından taşınan ADA'nın büyük hacmi, ağın temel büyümesinin bir kanıtı niteliğinde.

ADA fiyatı

VIDEO: CARDANO ENTERING FINAL STAGE! #ada #cardano
Zach Humphries

ADA token'ının fiyatı, balina hareketlerinden etkilenmemiş gibi görünüyor. Bu yazının hazırlandığı sıralarda ADA, son 24 saatteki yüzde 3,29'luk artışla 0,3754 dolardan işlem görüyor. 

İlginizi çekebilir: Bitcoin (BTC) fiyatı toparlanıyor

Sources


Article information

Author: Timothy Lee

Last Updated: 1698792361

Views: 1160

Rating: 4.2 / 5 (114 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Timothy Lee

Birthday: 1976-07-06

Address: 08474 Bates Knolls Apt. 365, East Tyler, UT 27861

Phone: +4180348954163548

Job: Urban Planner

Hobby: Video Editing, Web Development, Crochet, Astronomy, Beekeeping, DIY Electronics, Coin Collecting

Introduction: My name is Timothy Lee, I am a welcoming, irreplaceable, skilled, esteemed, important, dear, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.