header banner
Default

De virkelige eksperter er dem, der afviser klimaet i kommentarfeltet


Table of Contents

  Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

  (Sandefjords Blad): Jeg er ganske så trygg på at de klimafornektende kommentarfeltryttere kommer til å innta skytterposisjon i kommentarfeltet uten å ha lest denne saken.

  700 eksperter fra 90 land har sammen laget en rapport. Rapporten er ikke basert på egen forskning. Rapporten vurderer publisert vitenskapelig litteratur. 700 eksperter deltar altså frivillig med sin tid og ekspertise for å lage hovedrapporten fra FNs klimapanel.

  Og de er ikke i tvil.

  Jorden varmes opp av menneskeskapte klimagassutslipp.

  Det vil bli mer ekstremvær. Flere hetebølger. Mer ekstremnedbør.

  Les også: Unnskyld, barna. Vi brente visst opp Syden

  Klimaendringene er større enn tidligere antatt. De fører allerede til ødeleggelser. Og de utgjør en trussel mot livsgrunnlaget vårt.

  Dette er konklusjonene en samlet gjeng med eksperter har gjort etter å ha vurdert publisert vitenskapelig litteratur. Dette er ikke kommentarfeltryttere som har googlet litt, men folk som faktisk har utdannelse, erfaring og jobb som tilsier at de sjekker ting dypere enn at temperaturen en dag i 19-pil-og-bue også var høy.

  Det er ikke klimaendringene i seg selv jeg tenkte dette skal handle om.

  Men heller om logisk brist.

  Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

  Det finnes en bredde av meninger og synspunkter blant forskere også. Og det er mulig å finne forskere, og folk som faktisk har utdannelse, erfaring og jobb som tilsier at de kan ting, som er uenige med de 700 ekspertene. Men de i mindretall.

  Hvorfor er det sånn at noen er i stand til å fullstendig avskrive en rapport som oppdateres jevnlig og som 700 eksperter har laget sammen, mens de kan stole blindt på en enkeltforskers arbeid fra 2015?

  Hvorfor kan man kreve kilder og når noen svarer med klimarapporten svarer man: «Tror du på det eventyret der? Det leser jeg for ungene mine om jeg ikke har flere eventyr igjen.»

  Kanskje kan svarene som brukes i debatten i kommentarfeltene, der man deler det glade budskap om at de 700 ekspertene bommer og at vi ikke har noe å frykte, gi en pekepinn.

  Debattklimaet her er hardt og domineres av klimafornektere. Men det vil de selvsagt ha seg frabedt å bli kalt.

  «Herregud, noe så dumt. Fornekter da ikke at det finnes klima. Typisk klimahysteriker», er en gjenganger.

  Og at det må være den eneste forklaringen på ordet kveruleres på. Lenge. Som oftest til motparten gir opp.

  Les også: Fly skam deg

  Gjerne blir debatten og ispedd at den som tror på klimarapporten er hjernevasket. At det er et eventyr. At det handler om tjene penger. At media skal få klikk. At det er godt å se i kommentarfeltet at flere har sett lyset. At flere vet at det var varmt i 19-pil-og-bue.

  Om det er mange flere er dog noe usikkert. De kjenner nok igjen hverandre fra facebookgruppene sine. For når noen deler noe om menneskeskapte klimaendringer, deler de det igjen i gruppene sine.

  Og så stormer de til tastaturet for å balansere ut saken.

  Da velter det ut av den utømmelige kunnskapssekken.

  Om hvordan det er umulig å fornekte klima. Om enda en varm dag for 50 år siden. Om at det er varmere nå enn i istiden. Om hjernevasking, propaganda og at det i dag har vært kaldere i Kristiansand enn det pleier å være på en sommerdag.

  Les også: Det er flere grunner til at det blir storm når du skriver om klima

  Og i verste fall, DERSOM det skulle finnes noe sånt som menneskeskapte klimaendringer, så er jo Norge så lite. Og byen de bor i enda mindre. Og som enkeltperson, da har det jo ikke noe å si i det store bildet.

  La Kina gjøre det i stedet.

  Og ikke misforstå, det er lov å diskutere sak. Det er de hatske kommentarfeltrytterne dette er ment til. For å avskrive en gjennomarbeidet klimarapport fordi varmerekorden et sted ble satt for 60 år siden eller at det var kaldt i dag er i beste falt naivt.

  Men jeg har ikke noe håp om at budskapet kommer igjennom.

  For er det noe jeg har lært av å moderere kommentarfelt, er det at kommentarfeltrytterne ukritisk svelger det som styrker det de allerede har lyst til å tro, mens det som går imot deres syn er betalt propaganda fra hjernevaskede tomsinger som ikke kan tyde en gradestokk.

  Og at de aller fleste kommer til å fyre seg opp i kommentarfeltet uten å ha lest saken.

  Sources


  Article information

  Author: Holly Hill

  Last Updated: 1700299922

  Views: 657

  Rating: 3.6 / 5 (115 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Holly Hill

  Birthday: 1998-06-04

  Address: 485 Christine Skyway Suite 650, Nicholasfort, OK 77653

  Phone: +4758925261731349

  Job: Laboratory Technician

  Hobby: Camping, Writing, Skateboarding, Arduino, Basketball, Running, Kite Flying

  Introduction: My name is Holly Hill, I am a unwavering, transparent, apt, irreplaceable, resolved, Gifted, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.