header banner
Default

Debat: Anders Vistisen siger, at venstrefløjen kritiserer religion Den kritiserer ikke kun islam


Religionskritikken lever i bedste velgående på venstrefløjen, skriver kandidat Magnus Flensborg, i et svar til Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen.

I et indlæg på Netavisen Pio, skrevet af Anders Vistisen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, anklager han venstrefløjen for at have vendt religionskritikken ryggen.

Men det er ikke religionskritik, som Anders Vistisen efterspørger: Han efterspørger en udskamning af Islam.

Religionskritikken i den røde lejr lever nemlig stadig i bedste velgående.

Når abortmodstanden vinder indpas på vores kontinent, går venstrefløjen forrest i kampen mod angrebet på kvindens autonomi.

Det er primært kristen-konservative partier og politikere, der står bag dette angreb. I Polen er det eksempelvis landets katolske kirke, der er blandt de fremmeste støtter for landets ekstremt restriktive abortlovgivning. Den kamp har jeg aldrig set Anders Vistisen bakke op om - tværtimod.

Importeret amerikansk kulturkamp

Når den amerikanske kulturkamp finder sin vej til Europa og LGBTQ-personers blotte eksistens bliver gjort til et politisk spørgsmål, så er det den samme historie.

En ekstrem højrefløj udskammer homoseksualitet og kønsminoriteter som unaturlige og moralsk forkastelige, og det gør de bl. a. med kristne argumenter.

Venstrefløjen kæmper mod undertrykkelse - hvad end den er grundet i konservativ kristendom, islam eller en sekulær ideologi.

LGBT-frie zoner og mangel på juridisk anerkendelse af andre typer forældreskab end mor og far - kristen dogmatisme har været drivkraften bag enormt undertrykkende stykker lovgivning, som venstrefløjen har kæmpet indædt imod. Anders Vistisen har heller ikke været at finde i denne kamp.

De problemer med social kontrol og undertrykkelse af kvinder som Anders Vistisen skitserer i sit indlæg er reelle, og enhver demokratisk sindet borger bør modsætte sig dem.

Politisk islam har ingen magt i Europa

Det samme gør sig gældende for de frihedsberøvede og reaktionære politikker, som kristen-konservative partier har indført.

Den eneste forskel mellem disse ekstremer i en europæisk kontekst er, at politisk islam praktisk talt ikke har nogen magt i Europa.

Der findes ikke ét europæisk land, der har en regering, baseret på de mest ortodokse islamiske mandater. Der er til gengæld mange, der baserer sig på konservativ kristendom - hvor kvinder nægtes abort, og LGBT-rettigheder undertrykkes.

Venstrefløjen kæmper mod undertrykkelse - hvad end den er grundet i konservativ kristendom, islam eller en sekulær ideologi.

Når Vistisen Anders påstår, at de røde har glemt religionskritikken, så negligerer han alle de typer undertrykkelse, han ikke kan få til at handle om indvandring.

Sources


Article information

Author: Manuel Miller

Last Updated: 1700323442

Views: 1193

Rating: 3.9 / 5 (110 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manuel Miller

Birthday: 2006-11-05

Address: 856 Tim Hollow Apt. 837, Lake Brittney, OR 06270

Phone: +4291058236796726

Job: Orthodontist

Hobby: Crochet, Horseback Riding, Juggling, Magic Tricks, Running, Graphic Design, Lock Picking

Introduction: My name is Manuel Miller, I am a radiant, welcoming, variegated, sincere, risk-taking, Determined, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.